Teambuilding

Een team is meer dan een groep losse individuen...

Gelijkgerichte samenwerking

“Een team is meer dan een groep losse individuen die min of meer toevallig op eenzelfde afdeling werkt”

We maken allemaal deel uit van een of meerdere teams binnen een organisatie. Individuele kwaliteiten zijn in teams belangrijk, maar de gelijkgerichte samenwerking maakt het verschil in prestaties en kwaliteit.

We spreken van een team als er sprake is van:

  • Een gemeenschappelijk doel;
  • Betrokkenheid van teamleden bij het doel én bij elkaar;
  • Duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden;
  • Heldere werkafspraken, procedures en afspraken;
  • Onderling vertrouwen, waardering en respect;