Mystery Calls & Visits

Wij kunnen ook mystery calls of visits voor u uitvoeren...

Mystery Visits

20150225_080530_resized-001

Een andere activiteit die wij met ons team uitvoeren is het opzetten en uitvoeren van mysteryvisits. Deze gesprekken worden in beeld en geluid weergegeven. Daarnaast wordt een uitgebreid rapport gemaakt over de klantbeleving,  de wijze waarop processen worden uitgevoerd , klantvriendelijk gedrag van de medewerkers, etc. Deze meting kan dienen ter verbetering van een organisatie, echter ook ter voorbereiding op een training c.q. coaching.

Mystery Calls

20160407_162130_resized

Mysterycalls voeren wij uit voorafgaand aan een training om te meten op welke wijze een deelnemer momenteel processen uitvoert. Ook hier geldt weer dat we willen weten hoe we zo goed mogelijk op de praktijk van de deelnemer kunnen inspelen. Tevens kunnen we hiermee tussentijds en na afronding van een training meten hoe de deelnemer zich ontwikkelt. Hiermee borgen we de resultaten van een training of coaching.

Mysterycall verslag

MYSTERYCALL VERSLAG

Elke gevoerde mysterycall wordt professioneel in een verslag verwerkt en aan deelnemer en coach verstuurd ter ondersteuning.